ادامه مطلب...

برنامه مهاجرت کارافرینی استان انتاریوبرای متقاضیانی می باشد که در خارج از کانادا دارای سابقه خوب در مدیریت کسب وکاربوده و میتوانند در این استان ایجاد کارکنند طراحی شده است.

1- داشتن حداقل 3 سال سابقه مدیریت یک کسب و کار فعال در 5 سال اخیر(یا صاحب کسب وکار یا مدیریت ارشد باشد)

2- در صورت خرید بیزینس در محدوده شهر تورنتو باید دارایی شما 1.5 میلیون دلار کانادا باشد و بتوانید در  محدود تورنتو یک کسب و کار به مبلغ حداقل 1 میلیون دلار کانادا بخرید و سهم شما در آن بیزینس حداقل 33% باشد.

ادامه مطلب...

اداره مهاجرت استان انتاریو دو برنامه جدید برای سال 2017 در بخش نیروی متخصص فدرال اعلام کرد:

1 - نیروی متخصص با اولویت  Human Capital Priorities stream

2 - نیروی متخصص با دانش فرانسه و انگلیسی  French-Speaking Skilled Worker stream

اخبار مهاجرت به کانادا