ادامه مطلب...

Saskatchewan Express Entry - OID

نیروی متخصص استان ساسکاچوان یکی از برنامه های مهاجرتی می باشد که به متقاضیانی که قصد زندگی و کار در این استان را دارند کمک می کند که جهت اخذ اقامت دائم کانادا در ساسکاچوان اقدام کنند.

ادامه مطلب... 

برای گزینش از طریق برنامه کارافرینی استان ساسکاچوان متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

1- حداقل دارایی خالص متقاضی 500 هزار دلار کانادا و قابل تایید باشد.

2- مجموع دارایی های خالص متقاضی قانونی باشد.

3- داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری در زمینه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار

4- قصد اقامت و سرمایه گذاری فعال در استان ساسکاچوان را داشته باشد.