ادامه مطلب...

یکی از اسان ترین روش های سرمایه گذاری در حال حاضر سرمایه گذاری استان کبک می باشد چنانچه ارزش دارایی متقاضی و همسرش بالغ بر 2 میلیون دلار کانادا باشد و در 5 سال گذشته 2 سال سابقه مدیریتی بصورت تمام وقت و یا در زمینه صنعت ,کشاورزی, تجارت در بخش خصوصی, دولتی و یا سازمان های بین المللی  داشته باشد میتواند جهت مهاجرت از طریق این برنامه اقدام نماید.

ادامه مطلب...
 

متقاضیان در این روش می بایست طبق سیستم امتیاز بندی برای مجرد حداقل 50امتیاز و برای متاهل 59امتیاز را کسب کنند تا بتوانند پرونده خود را جهت این برنامه مهاجرتی ارسال نمایند. سپس پرونده شما توسط استان کبک مورد ارزیابی و بررسی قرارخواهد گرفت و پس از داشتن شرایط لازم حدود 24 تا 36 ماه اقامت کانادا را دریافت خواهید کرد.

ادامه مطلب...

برای واجد شرایط بودن در برنامه کارآفرینی کبک، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

1- تمایل به زندگی در استان کبک را داشته باشد.

2- داشتن دارایی به ارزش 900.000$ دلار کانادا که توسط متقاضی و یا همسروی  و از راه قانونی کسب شده باشد.

ادامه مطلب...

امتیاز بندی نیروی متخصص کبک