ادامه مطلب...

افرادی که اقامت کانادا را دارند ویا سیتیزن این کشور هستند میتوانند از دو طریق اسپانسرشیپ والدین و یا سوپرویزا برای والدین خود اقامت کسب کنند  افرادی که در این روش به کانادا می آیند مقیم دائم محسوب می شوند و بعد از مدت قانونی می توانند تقاضای سیتیزن شیپی بدهند.

ادامه مطلب...

در این روش فرد مقیم کانادا که دارای کارت PR یا پاسپورت است میتواند همسر قانونی خود و یا  Common-law partner شریک زندگی (کسی که شما با او ازدواج قانونی نکرده اید ولی بیش از یکسال با هم زیر یک سقف زندگی کرده اید و مانند همسر شما است) که درخارج از کانادا است و یا در داخل کانادا با ویزای معتبر (مانند: ویزای توریستی یا ویزای کار) می باشد را اسپانسر نمایید.

ادامه مطلب...

پدر و مادر افراد مقیم کانادا یا سیتی زن کانادا می توانند برای این نوع ویزا اقدام کنند. این افراد هنگام ورود باید هزینه بیمه و درمان خود را پرداخت کنند. همچنین هیچ فرزند یا وابسته ای جزو پرونده قرار نخواهد گرفت.

افراد کشورهایی که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا ندارند نیز می توانند درخواست سوپر ویزا دهند زیرا با داشتن این ویزا می توانند به جای ورود موقت شش ماهه تا دو سال در کانادا حضور داشته باشند.