Soper-visaye-valedain.jpg

پدر و مادر افراد مقیم کانادا یا سیتی زن کانادا می توانند برای این نوع ویزا اقدام کنند. این افراد هنگام ورود باید هزینه بیمه و درمان خود را پرداخت کنند. همچنین هیچ فرزند یا وابسته ای جزو پرونده قرار نخواهد گرفت.

افراد کشورهایی که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا ندارند نیز می توانند درخواست سوپر ویزا دهند زیرا با داشتن این ویزا می توانند به جای ورود موقت شش ماهه تا دو سال در کانادا حضور داشته باشند.

نحوه پذیرش سوپر ویزا کانادا :

این ویزا بسیار شبیه ویزای توریستی کانادا است. اما مدارکی مانند موارد زیر برای اطمینان از پوشش مالی و سلامت پدر و مادر در هنگام حضور در کانادا الزامی است:

- دعوتنامه از طرف فرزند با مشخصات کامل

- مدارکی که نشاندهنده حداقل درآمد فرزند مقیم کانادا است

- مدارک ارتباط فامیلی بین فرزند و پدر و مادر

- مدارک بیمه پزشکی به مدت یک سال با یک شرکت بیمه گر کانادایی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار مهاجرت به کانادا