ادامه مطلب...

هنرمندان

هنرمندان و دست اندرکاران امور فرهنگی می توانند از طریق روش خوداشتغالی (خویش فرمایی) فدرال Self-employed به کانادا مهاجرت کنند.
یکی از روش های مهاجرت به کانادا که کمتر به آن توجه می شود روش خوداشتغالی Self-employed Persons است. این روش در دو سطح فدرال و استانی وجود دارد.

ادامه مطلب...

اصلاحات در برنامه ورود سریع ( اکسپرس اینتری)

تغییرات جدید سیستم اکسپرس اینتری آوریل 2017

برنامه امتیاز بندی سیستم اکسپرس اینتری نسبت به سال قبل تغییرات مثبتی داشته که به نوعی به نفع متقاضیان این گروه  می باشد :