ادامه مطلب...

سالیانه کشور کانادا بیش از ۳۵ میلیون بازدید کننده را میزبانی میکند که با ویزای توریستی  وارد این کشور میشوند. به غیر از افراد دارای اقامت دائم کانادا و شهروندان کانادایی، برای مسافرت به کانادا همه افراد نیازبه اخذ مجوز برای  ورود به خاک کانادا را دارند.

ویزای توریستی کانادا معمولا به شکل ویزای تک ورود single entry یا ویزای مولتیپل کانادا multiple entry یا همان ویزای پنج ساله کانادا صادر میشود.