ادامه مطلب...

برای داشتن ویزای کار موقت درابتدا متقاضی باید از یک کارفرما در کانادا  پیشنهاد شغلی بگیرد  تا بتواند از اداره کار کانادا Temporary Work Permit by Employment and Social Development Canada  مجوز کار دریافت کند.