shomarehye-bimehye-ejtemaei.jpg

شماره ملی کانادا (SIN) "سین نامبر" یک شماره 9 رقمی منحصر بفرد است که به هر فرد اختصاص داده میشود. این شماره برای شناسایی افرادی که در کانادا کار می کنند   و افرادیکه نیاز به استفاده از مزایا و خدمات دولتی کانادا دارند بکار برده میشود .

همه تازه واردین به کانادا ملزم به درخواست این شماره می باشند دریافت این کارت هیچ گونه هزینه ای ندارد. اگر با ویزای کار در کانادا هستید اولین رقم با 9 شروع می شود و در قسمت پایین کارت تاریخ اعتبار درج شده است که باید قبل از انقضاء آن را تمدید کنید.

در صورت استفاده از خدمات پستی برای درخواست SIN ، بهتر است برای ارسال مدارک، از پست سفارشی استفاده نمایید .

والدین یا قیم قانونی، میتوانند برای کودکان زیر 12 سال خود  کارتSIN درخواست نمایند ، افراد  12 سال به بالا میتوانند شخصا کارت SIN را درخواست نمایند .

بعضی از افراد و یا دارندگان مشاغل ممکن است از شما ، شماره SIN شما را  سوال نمایند ، توجه داشته باشید اینکار قانونی نیست  و بشدت نهی شده است .

هر شماره SIN منحصرا برای یک فرد مشخص صادر میگردد و استفاده از آن توسط افراد دیگر غیر قانونی میباشد.

 

موارد استفاده از شماره بیمه همگانی(SIN)

شما در موارد زیر ملزم به استفاده از SIN میباشید :

شروع کار در یک شغل جدید

پر کردن فرم مالیات بر درآمد

تقاضا برای مزایای دولتی ( مانند بیمه اشتغال یا مزایای مالیاتی برای فرزندان(

درخواست برای وام دانشجویی در کاناد

مطالب مرتبط:

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید